Regulamin

Sklep internetowy STEFANIA, działający pod adresem www.sklep.stefania.net.pl jest prowadzony przez Zakład Galanterii Skórzanej „Stefania” Export-Import Stanisława Talbierz, Andrzej Talbierz z siedzibą w Kaliszu ul. Będzińska 18, 62-800 Kalisz o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): PL 618 10 14 491.

 1. Postanowienia ogólne
 2. Realizacja zamówień
 3. Ceny towarów i formy płatności
 4. Dostawa
 5. Prawo odstąpienia od umowy
 6. Reklamacje
 7. Ochrona danych osobowych
 8. Postanowienia końcowe
Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy STEFANIA, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.
 2. W Sklepie Internetowym STEFANIA są sprzedawane wyłącznie towary oryginalne. Informacje na temat swojej oferty sklep zamieszcza na stronie www.sklep.stefania.net.pl.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.stefania.net.pl.
 4. Ilekroć w niniejszym regulaminie pojawiają się następujące zwroty należy je rozumieć:
  1. Klient - osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia za pośrednictwem Sklepu,
  2. STEFANIA - Zakład Galanterii Skórzanej „Stefania” Export-Import Stanisława Talbierz, Andrzej Talbierz z siedzibą w Kaliszu ul. Będzińska 18, 62-800 Kalisz o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): PL 618 10 14 491,
  3. kc - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964.16.93),
  4. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.),
  5. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość produktów,
  6. Sklep internetowy (sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.stefania.net.pl za pośrednictwem, którego Klient może składać zamówienia.
Realizacja zamówień
 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę www.sklep.stefania.net.pl lub drogą mailową na adres sklep@stefania.net.pl przez 24 godziny na dobę.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest:
  1. w przypadku zamówień składanych przez stronę www.sklep.stefania.net.pl prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia,
  2. w przypadku zamówień składanych e-mailem - kompletne zamówienie powinno zawierać:
   • nazwę produktu lub produktów z ich kodami, ilościami oraz wybranym kolorem (jeżeli dany produkt posiada więcej niż jedną wersję kolorystyczną),
   • pełne dane teleadresowe do wysyłki – tzn. adresata (imię i nazwisko), adres dostawy (ulica, nr domu, mieszkania, kod pocztowy, miasto),
   • telefon kontaktowy (dla kuriera),
   • wybór formy płatności – za pobraniem, przelew.
 3. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności towarów w magazynie Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie zamówienia). Dotyczy to także produktów w danej chwili niedostępnych na stronie sklepu. Ekspozycja sklepu internetowego nie stanowi oferty w myśl art. 661 kc.
 4. Do każdego zamówienia jest wystawiany paragon fiskalny. Faktura Vat jest wystawiana na życzenie klienta po uprzednim poinformowaniu. Dokument sprzedaży (paragon lub faktura) wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 5. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
 6. Wszystkie towary dostępne w sklepie są oryginalne i posiadają gwarancję jakości STEFANIA.
Ceny towarów i formy płatności
 1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Klientów, tj. zmiany nie dotyczą zamówień, które zostały złożone.
 3. Klient dokonujący zakupu w sklepie może wybrać następujące formy płatności:
  1. za pobraniem - przy odbierze przesyłki u kuriera,
  2. przelew na rachunek bankowy:

   Zakład Galanterii Skórzanej „Stefania”
   Export – Import
   Stanisława Talbierz, Andrzej Talbierz
   ul. Będzińska 18
   62-800 Kalisz
   Bank Pekao SA o/ Kalisz
   nr konta: 24 1240 2946 1111 0000 2882 7566 kod SWIFT: PKOPPLPW
   Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 14 dni od daty złożenia zamówienia, w przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane.
   Ważne: Przesyłki opłacone przelewem są realizowane po uprzednim odnotowaniu stosownej wpłaty na koncie bankowym sklepu internetowego STEFANIA.

Dostawa
 1. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziela i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 2. Czas realizacji zamówienia wynosi od 48 godzin do 14 dni roboczych i uzależniony jest od dostępności towaru w magazynie oraz momentu zaksięgowania wpłaty na koncie STEFANIA (w przypadku płatności przelewem).
 3. Przesyłki nadawane są za pośrednictwem firmy kurierskiej Siódemka. Dostawa odbywa się w ciągu 24 godzin wyłącznie w dni robocze.
 4. Jeżeli Klient w chwili odbioru przesyłki zauważy, że paczka posiada uszkodzenia, powinien sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera oraz odmowę przyjęcia towaru.
Prawo odstąpienia od umowy
 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny, składając stosowane oświadczenie na piśmie w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Konsument powinien dokonać zwrotu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy.
 3. W celu ułatwienia realizacji odstąpienia od umowy zalecane jest skorzystanie z formularza – kluczowe jest podanie prawidłowego numeru zamówienia w formularzu. Po wypełnieniu formularza należy go wydrukować i dołączyć do przesyłki zawierającej zwrot.

  W celu usprawnienia całej procedury zalecane jest wysłanie przesyłki zawierającej zwrot na adres firmy Stefania.

  Zakład Galanterii Skórzanej „Stefania”
  Export-Import
  Stanisława Talbierz, Andrzej Talbierz
  ul. Będzińska 18
  62-800 Kalisz
  z dopiskiem „zwrot”.

 4. Zwracany produkt nie może nosić żadnych znamion użytkowania. Wszystkie elementy produktu muszą być w stanie niezmienionym. Zwracany przez klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniając brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Do przesyłki musi być dołączony oryginalny dowód zakupu.
 5. Sklep nie przyjmuje przesyłek „za pobraniem”. Koszty zwrotu zamówienia ponosi Klient i nie podlega on zwrotowi.
 6. Sklep gwarantuje zwrot kwoty pomniejszonej o koszty przesyłki zgodnie z zasadami Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu. Szczegółowe informacje dotyczące zwrotów oraz prawa odstąpienia od umowy można uzyskać pod adresem mailowym: sklep@stefania.net.pl
Reklamacje
 1. Warunki reklamacji reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczegółowych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty nabycia towaru pod warunkiem zawiadomienia sklepu o wadzie w ciągu 14 dni od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.
 3. W celu złożenia reklamacji należy przesłać reklamowany produkt do siedziby firmy Stefania wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym formularzem reklamacji.

  Zakład Galanterii Skórzanej „Stefania”
  Export-Import
  Stanisława Talbierz, Andrzej Talbierz
  ul. Będzińska 18
  62-800 Kalisz
  z dopiskiem „reklamacja”.

  Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem.

 4. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od dnia zakupu.
 5. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

  Gwarancji nie podlegają także wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, przecięcia, zarysowania, przebarwienia itp.), a także uszkodzenia spowodowane niedbałym i niewłaściwym użytkowaniem. Reklamowany towar przesłany do nas powinien być czysty. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.

 6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w przeciągu 14 dni od jej doręczenia.
 7. W przypadku uznania reklamacji towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne dostępne w sklepie towary do wyboru.
 8. Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczegółowych warunkach sprzedaży konsumenckiej wyłączona zostaje odpowiedzialność za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział.
Ochrona danych osobowych
 1. Przetwarzanie danych osobowych następuje na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Składając zamówienie w sklepie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych w tym na przesyłanie newslettera z informacją handlową.
 4. Administratorem danych osobowych jest STEFANIA.
Postanowienia końcowe
 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a STEFANIA. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup.
 3. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sądy właściwe dla siedziby firmy STEFANIA.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.sklep.stefania.net.pl.
 5. Zamówienie złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 6. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 7. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.sklep.stefania.net.pl (w zakładce „Regulamin”).